Koda Kumi ~ New Lives

sábado, 11 de julio de 2009


Koda Kumi vs Yamashita "Yamapi" Tomohisa
(Tunnels no Minasan no Okage Desu - 09.07.09)
[VER PROGRAMA ENTERO]


ECSTASY (Music Fighter - 09.07.10)
走れ! (Music Fair 21 - 09.07.11)


0 comentarios: